Rátóti Közös Hivatal Polgármesterei

Rátót: Domiterné Molnár Annamária

Gasztony: Nagy Miklós

Nemesmedves: Mesics Ferenc

Rábagyarmat: Horváthné Boldizsár Borbála

Rönök: Pékó Tamás Lajos

Vasszentmihály: Császár István